Kontakt & Info.

Vil du bli medlem i Solund sogelag?

Send ein straumpost til : post@solund-sogelag.no

      eller kontakt leiar 

Bjørn Magne Hansen på telefon: 47669620

 Medlemskap kostar kr. 300,       då får du også siste Solund sogeskrift.

Styret i Solund Sogelag

Leiar :           Bjørn Magne Hansen                   6924 Hardbakke   

Nestleiar:      Oddlaug Marie Sanden               6928 Kolgrov       

Kasserar:      Sissel Ytrøy                                    6927 Ytrøygrend  

Medlem:        Hallstein Steinsund                    6924 Hardbakke

                        Mary-Ann Hersvik Strøm          6929 Hersvikbygda 

Styret si adresse: Solund sogelag Prestegarden, 6924 HardbakkeSkriftnemda i Solund Sogelag

Leite, samle og skrive  kan ein i stikkordsform seie er skriftnemnda i Solund sogelag si hovudoppgåve. Arbeidsmåtane vekslar frå intervju til arkivsøking, og kontakten med interesserte i lokalhistorie har etter kvart gjort arbeidet lettare. Gledeleg er det at fleire utanfor nemnda tek del i skrivinga. Skriftnemnda har også hatt ansvar for innsamling av eldre fotografi frå Solund. I Solundarkivet er det store mengde historiske bilete lagra, det ligg store mengder uregistrerte bilete på vent. 

Ta kontakt om du har tips om emne å skrive om eller om du har gamle fotografi som vi kan registrere.
post@solund-sogelag.no