Lokalsoga

Hans H. Steinsund fortel om Indrøy på familiedagen 2006.

På brislingfiske med MS Sulestein.

Rekneskapsbok for MS Heim.   Av Finn J.Hugøy  site oppdatering 16.11.2012.

Minnemarkering i Ospa 2013

"Mann som forutsier datoene for storsild-innsigene 50 år fram i tiden!" Fra Fiskaren 1958.

"Svensken" på Hersvik av Inge Hugøy og Hans H. Steinsund

"Det Bergenske Nyttige selskab" av Alf Steinsøy

Kongens Fortenestemedalje i sølv til Hans H. Steinsund

Minnemarkering i Ospa 5 år etter.

Takk til Solund-fiskar for krigsinnsats. Av Hans H. Steinsund.

I Solund er no komme informasjonsplater på tre av dei fire viktigaste vaktstasjonane som tyskarane hadde i kommunen under siste verdskrigen. 

Det dukkar stadig opp ting frå krigsåra, "advarsel" denne stod vistnok i styrehuset til Dagmar I.  

Friske notbasar frå Nord-Solund  Av Åsmund Færøy

"Barndomsminne" av Åsmund Færøy.

"Plutseleg rauk den nye snurpevaieren". Av Finn J.Hugøy

post@solund-sogelag.no