Solund sogeskrift  år 2015.

2015

Innhald

Til lesarane – Av Hans H. Steinsund

Eit dødsfall julaftan 1910 – Av Alf Strand

Prestefolket kjem – Av Arild Bø

Fem engelske graver på kyrkjegarden, Hardbakke – Av Hans H. Steinsund

Korleis Hersvikbygdi fekk seg kyrkja – Av Herman O. Færøvik

Krigen enno ein gong – Av Cecilie Evensen 

Då Utvær fyr vart bomba – Av Sverre Storøy

Attende til Solund – Av Hjalmar Tjelta 

Solund prestegjeld før og no – Av Hjalmar Tjelta

Den vindfulle vinteren og våren 1921 – Av Cecilie Evensen

Minne om Aletta – Av Gunnvor Strand Espeland 

Lina – plikter og poesi – Av Cecilie Evensen 

Kvernhus i Solund – Av Magne Hamre

Kvinna frå blomsterheimen i Kråkesundet – Av Hans H. Steinsund

Karl Hagen – nordsuling i frisk seglas – Av Hans H. Steinsund 

Adressebok 1942 – Av Magne Hamre 

Jan Johan Hagen likte best realt kroppsarbeid – Av Hans H. Steinsund  

Første veka på driving – Av Bjarne Steinsund

SF – 6 – SU, ’skuleskipet’ frå Solund – Av Arne Tungodden

Anno 1999 – Av Bjarne Enstad

Straumen skule er historie – Av Margit Hjønnevåg

Tunneldriving og brakkeby – Av Magne Hamre 

Arkiv frå Johs. Mathiesen – Av Snorre D. Øvrebø 

Kamp om telefonlinje i Solund – Av Sturla Binder

Når karane pratast i lugaren – Av Bjarne Steinsund  

MS Hugin – ein båt med sjel – Av Finn Jonny Hugøy

Minne frå Sognefjorden – Av Odin Ottesen

Rapport frå Martin-ekspedisjonen – Av Fenrik Jan Sigurd Baalsrud

Minekrut, kva var det? – Av Jon Kvalvik

Soger frå Jon Kvalvik

Prospektkort – Magne Hamre

På tur i Tverangspollen – Av Sigmund Tveranger

Glimt frå Tungodden – Hans H. Steinsund  

Buene/Krambua – Av Inge M. Hugøy

Livet på dei sju hav – Odd Evjenth 

Ut i teneste- Kråkevågminne – Av Solveig Hoel (f.Strømmen) 

Nes og nov i Austrefjorden – Av Cecilie Evensen 

Frå Solundarkivet – Av Finn Jonny Hugøy

Solund sogelag sitt femtande arbeidsår – år 2015 – Av Bjørn Magne Hansen

Portrett

Etterrakst 

post@solund-sogelag.no