FRAMSIDE BØKER SOLUNDARKIVET KLYPP FRÅ LOKALSOGA LINKAR KART KONTAKT & INFO

"Br. Bjorøy" vart seinare kjøpt av Trygve Hugøy og fekk namnet "Sulestein", som også er omtala i Solund sogeskrift 2004.Bilete frå før 1960.

Diagrammet viser utvikling i antall bruk på størjefiske frå 1945-85.

 

Finn J Hugøy