Solundarkivet

Skjermbilde 2016-02-03 kl. 21.06.33Flickr er namnet på ein av verdens mest brukte fotogalleri tenester på nett.


Her er Solundarkivet plassert. Dette for å sikte arkivet betre og halde det oppdatert med alt nytt som vert arkivert. 


Pr i dag er det over 2780 bilete som er registrerte. Vi har fortsatt svært mange bilete som er scanna men ikkje registrerte.


Ein kort forklaring om bruk av Flickr.


 Ved å trykke på denne linken Flickr kjem du til Solundarkivet.

Du kan bla i bileta, dobbelt klikkar du på bilete får du fram bilete med tekst. Vis du klikkar på ”Show EXIF” får du fram alle data som vi har lagra saman med bilete. Det ser kanskje litt rotet ut, men dette er det gratis onlinearkivet som fungerer best opp mot vårt arkivsystem. Dei siste registrerte bileta vil alltid ligge først i arkivet. 


Vis det er nokon som har fleire opplysningar til dei registrerte bileta, så er vi taksame om de deler dei med oss.

Send då ein epost til post@solund-sogelag.no med opplysning om «Solundarkiv nr:» dette finn ein på kvart bilete.post@solund-sogelag.no